YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA

En basit ifadeyle yapay zeka (AI), görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir. Yapay zekâ pek çok biçimde kendini gösterir. Örneğin:

Sohbet robotları, müşterilerin sorunlarını daha hızlı bir şekilde anlamak ve daha verimli cevaplar vermek için yapay zekâdan yararlanır.

Akıllı asistanlar, zamanlamayı iyileştirmek için büyük kullanıcı tanımlı veri kümelerinden kritik bilgileri çekmek için yapay zekâdan yararlanır.

Öneri motorları kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre TV programları için otomatik önerilerde bulunabilir.

Yapay Zeka, herhangi bir özel biçim veya işlevden ziyade süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreciyle ilgilidir. Yapay zeka üst seviye işleve sahip insan benzeri robotların dünyayı ele geçirmesine ilişkin görüntüler sunsa da, yapay zekanın amacı insanların yerini almak değildir. Amaç insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır. Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır.

Yapay zekanın temel ilkesi, insanların dünyayı nasıl algıladığını ve ona nasıl tepki verdiğini taklit etmek ve ardından bunları aşmaktır. Hızla inovasyonun temel taşı haline gelmektedir. Yapay zeka, tahminleri mümkün kılmak üzere verilerdeki modelleri tanıyan çok çeşitli otomatik öğrenme olanaklarının desteği sayesinde işinize değer katabilir:

Çok daha fazla erişilebilir veriye ilişkin daha kapsamlı bir anlayış sunar.

Aşırı düzeyde karmaşık veya olağan görevleri otomatikleştirmek üzere tahminlere güvenme.

Yapay Zeka teknolojisi, daha önce insan gücünü gerekli kılan süreçleri veya görevleri otomatikleştirerek kurumsal performansı ve üretkenliği artırır. Yapay Zekâ aynı zamanda hiçbir insanın ulaşamayacağı bir ölçekte verileri anlamlandırabilir.Pek çok şirket veri bilimine öncelik veriyor ve buna yatırımlar yapıyor. Gartner’ın kısa süre önce 3.000’den fazla CIO ile birlikte gerçekleştirdiği bir ankete göre katılımcılar, analitik ve iş zekâsını kurumları için en çok farklılık yaratan teknoloji olarak nitelendirdi. Ankete katılan CIO’lar bu teknolojileri şirketleri açısından en stratejik teknolojiler olarak görüyor ve böylece pek çok yeni yatırımı cezbediyor.

Şirketler yapay zekayı nasıl kullanıyor?

Harvard Business Review’a göre şirketler yapay zekayı temel olarak şu amaçlarla kullanıyor:

  • Güvenlik ihlallerini tespit etmek ve engellemek (yüzde 44)

  • Kullanıcıların teknolojiye ilişkin sorunlarını çözmek (yüzde 41)

  • Üretim yönetimi çalışmalarını azaltmak (yüzde 34)

  • Onaylanmış satıcıların kullanımında şirket içi uyumu ölçmek (yüzde 34)

Yapay Zekanın benimsenmesini sağlayan şey nedir?

Sektörler genelinde yapay zeka geliştirmenin ardında yatan üç faktör:

  • Uygun fiyatlı, yüksek performanslı bilgi işlem özelliği kolayca erişilebilir. Bulut ortamında yüksek miktarda emtia bilgi işlem gücü, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgi işlem gücüne kolayca erişilebilmesini sağlar. Bu geliştirmeden önce, Yapay Zekâ için yalnızca bulut tabanlı olmayan ve fahiş fiyatlı bilişim ortamlarına erişilebilmekteydi.
  • Eğitim için yüksek miktarda veriye erişilebilir. Yapay Zekânın doğru tahminlerde bulunabilmesi için çok miktarda veri ile eğitilmesi gerekir. Verileri etiketlemeye yönelik çok çeşitli araçların ortaya çıkması ve kurumların kolay ve uygun fiyatlı bir biçimde hem yapılandırılmış hem yapılandırılmamış verileri depolayabilmesi ve işleyebilmesi, kurumların Yapay Zekâ algoritmaları oluşturmasına ve eğitmesine olanak tanır.
  • Uygulanan Yapay Zekâ, rekabet avantajı sağlar. Her geçen gün artan sayıda şirket, iş hedeflerine yapay zekâ içgörülerini uygulamanın getirdiği rekabet avantajını kabul ediyor ve bunu, işletme genelinde bir öncelik haline getiriyor. Örneğin, Yapay Zekâ ile sağlanan hedeflenmiş öneriler işletmelerin daha kısa süre içinde daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Yapay Zekanın sunduğu pek çok özellik ve kapasite maliyetlerin düşürülmesini, risklerin azaltılmasını, pazara giriş süresinin hızlandırılmasını ve çok daha fazlasını sağlayabilir.

Şirket Yapay Zekası hakkında 5 yaygın efsane

Birçok şirket yapay zeka teknolojisini başarılı şekilde benimsedi; ancak yapay zeka ve yapay zekanın neyi yapıp yapamayacağı hakkında çok sayıda yanlış bilgi var. Burada, Yapay Zekayla ilgili beş yaygın efsaneyi keşfediyoruz:

1. Efsane: Kurumsal Yapay Zeka bir kendin yap yaklaşımı gerektirir.
Gerçek: Çoğu işletme, hem şirket içi hem de kullanıma hazır çözümleri birleştirerek yapay zekâyı benimser. Oracle Cloud Infrastructure Data Science, işletmelere veri bilimi projelerinin iş birliği başarısını artırmak için makine öğrenimi modelleri oluşturmada, eğitmede, yönetmede ve uygulamada yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
2. Efsane: Yapay zekâ hemen sihirli sonuçlar verir.
Gerçek: Yapay zekâ başarısına giden yol, zaman, dikkatli planlama ve başarmak istediğiniz sonuçlar hakkında net bir fikir sahibi olmayı gerektirir. Bağlantısız bir dizi yapay zeka çözümü sunmaktan kaçınmak için stratejik bir çerçeveye ve yinelemeli bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır.
3. Efsane: Kurumsal yapay zekanın çalışması için insan gücü gerekmez.
Gerçek: Kurumsal yapay zeka robotların yönetimi ele almasıyla ilgili değildir. Yapay zekanın değeri, insanların olanaklarını artırmasında ve çalışanlarınızı daha stratejik görevler için müsait olmasını sağlamakta yatar. Dahası, yapay zekânın doğru bilgileri alabilmesi ve doğru şekilde çalışabilmesi için insanlar gereklidir.
4. Efsane: Ne kadar çok veri olursa o kadar iyi.
Gerçek: Kurumsal yapay zekâ için akıllı veriler gerekir. Yapay zekâdan işle ilgili en etkili içgörüleri elde etmek için verilerinizin yüksek kaliteli, güncel, alakalı ve zenginleştirilmiş olması gerekir.
5. Efsane: Kurumsal yapay zekâ, başarılı olmak için yalnızca verilere ve modellere ihtiyaç duyar.
Gerçek: Veriler, algoritmalar ve modeller birer başlangıçtır. Ancak, değişen iş gereksinimlerini karşılayabilmesi için bir yapay zekâ çözümünün ölçeklenebilir olması gerekir. Bugüne kadar, kurumsal yapay zekâ çözümlerinin çoğu veri bilimciler tarafından elde yapılmaktaydı. Bu çözümler kapsamlı, manuel kurulum ve bakım gerektirir ve ölçekleme yapmaz. Yapay zeka projelerini başarıyla uygulayabilmek için yapay zeka alanında ilerledikçe yeni gereksinimleri karşılamak üzere ölçeklenebilen yapay zeka çözümlerine ihtiyacınız olur.

Kaynak: https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/